Để biết có bị suy thận hay không cần làm những xét nghiệm gì?

09/04/2013 - 01:04
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
  Moi thang minh di xem nghi nuoc tiêu mot lan co dc ko hay 3 thang minh di moi lan
 • avatar
  Gửi lúc 04:55 - 24/11/15
  Moi thang minh di xem nghi nuoc tiêu mot lan co dc ko hay 3 thang minh di moi lan
 • avatar
  Gửi lúc 04:54 - 24/11/15
  Xem nghiem nuoc tiêu co biet bi binh than hay ko
CÁC CÂU HỎI KHÁC
Copyright © 2012. Ichthanvuong.vn