Chức năng của thận và yếu tố sinh lý có mối quan hệ như thế nào? Chuyên gia Nguyễn Đình Bách tư vấn


09:42 - 27/09/2019
Vai trò của thận đối với cơ thể là vô cùng quan trọng. Vậy chức năng của thận và yếu tố sinh lý có mối quan hệ như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video trên đây.
Copyright © 2012. Ichthanvuong.vn