Sau khi cắt một bên thận dùng Ích Thận Vương được không? TS. Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn


18:21 - 25/03/2019
Sau khi cắt một bên thận, rất nhiều người lo sẽ bị suy thận. Lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy mà nhiều người thường tìm đến những sản phẩm hỗ trợ như Ích Thận Vương. Xem TS. Nguyễn Thị Vân Anh đánh giá về tác dụng của sản phẩm trong video trên!
Copyright © 2012. Ichthanvuong.vn